Financiële planning

Wat is financiële planning?

Financiële planning is een integrale wijze van financieel adviseren.
Het is een middel om uw inkomen, uw vermogen en uw nalatenschap te sturen op een lange(re) termijn.

Kennisgebieden van financiële planning zijn:

  • belastingen
  • huwelijksvermogens- en erfrecht
  • sociale zekerheid
  • beleggen en sparen
  • levensverzekeringen en pensioenen
  • financieringen

De nadruk op het kennisgebied is afhankelijk van uw situatie en doelstellingen.

Opbouw van een financiële planning
Hoe wordt een financieel plan gemaakt? Eerst zal er een grondige inventarisatie van wensen, doelen en financiën moeten plaatsvinden. Nadat deze inventarisatiefase heeft plaatsgevonden, worden de uitkomsten hiervan geanalyseerd.

Vervolgens leidt de analyse (mogelijk) tot het benoemen van probleempunten, die uiteindelijk moeten resulteren in oplossingsmogelijkheden. Deze mogelijke oplossingen worden vervat in een advies dat door de financieel planner wordt gemaakt en vervolgens met u besproken.

Kwaliteitswaarborg
Ons kantoor heeft gecertificeerde financieel planners in dienst. Deze planners zijn lid van de Federatie Financiële Planners (FFP) te Utrecht. Deze federatie ziet toe op de deskundigheid van de financieel planner en verzorgt de permanente educatie. U kunt van ons dan ook een gedegen advies verwachten waarmee u antwoord krijgt op uw inkomens- vermogens- en overige financiële vraagstukken.

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Vul het contactformulier in en wij maken een afspraak met u.